Skup złomu i metali kolorowych

Ceny aktualne na dzień: xxx

Skup Złomu
Lp. Rodzaj Złomu Cena [zł/kg]
Przyjęcie do Utylizacji
Lp. Rodzaj Odpadu Cena [zł/t]
1 Gruz betonowy 80,00
2 Ceramika 300,00
3 Tworzywa Sztuczne 1200,00